Top Page  >   Our Producets  >  Kimono Houmongi (Honkaku-tekina hōmongi)


Kimono Houmongi (Honkaku-tekina hōmongi)

 

  next page >>
Kaga yūzen hōmongi Kanemaru Shūichi-saku shinshun pinku
Kaga yūzen hōmongi Kanemaru Shūichi-saku shinshun pinku
Price: Please Ask
 
Kaga yūzen hōmongi Nihon kōgei-kai seikaiin maidakenji-saku hana pinku
Kaga yūzen hōmongi Nihon kōgei-kai seikaiin maidakenji-saku hana pinku
Price: Please Ask
 
Kaga yūzen hōmongi yūsuitoku-saku Dōji
Kaga yūzen hōmongi yūsuitoku-saku Dōji
Price: Please Ask
 
Hōmongi rinha
Hōmongi rinha
Price: 2,268,000 yen

 
Hōmongi koten-gara fujiiro to rōzu no bokashi
Hōmongi koten-gara fujiiro to rōzu no bokashi
Price: 1,944,000 yen

 
Hōmongi Kashiwa koge cha-chi ni kiiro
Hōmongi Kashiwa koge cha-chi ni kiiro
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Kakitsubata & Rose
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Kakitsubata & Rose
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' German iris
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' German iris
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Egypt God
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Egypt God
Price: 1,026,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Sogen & Kioku
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Sogen & Kioku
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Kusa Mandara1
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Kusa Mandara1
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara'  Kusa Mandara7
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara'
Kusa Mandara7

Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Lily & Shakuyaku
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Lily & Shakuyaku
Price: 1,026,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Giku & Shakuyaku
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Giku & Shakuyaku
Price: 864,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Kitsubata
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Kitsubata
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Akikusa
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Akikusa
Price: 1,512,000 yen

 
Drawing by hand Yuzen author  Mr. Kiyoshi Ishihara's kimono.  Hakuba Blue
Drawing by hand Yuzen author
Mr. Kiyoshi Ishihara's kimono.
Hakuba Blue

Price: 432,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' kuzu & Hagi Green
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' kuzu & Hagi Green
Price: 1,512,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Habamaru Azuki
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Habamaru Azuki
Price: 453,600 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Hikone Byoubu
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Hikone Byoubu
Price: 345,600 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Rindou Kon
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara' Rindou Kon
Price: 540,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Norihito Sakai' Saikō yūgen
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Norihito Sakai' Saikō yūgen
Price: 37,800,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Norihito Sakai' Hakkei (yukidzuri)
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Norihito Sakai' Hakkei (yukidzuri)
Price: 18,900,000 yen

 
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Norihito Sakai' Sakurazensen Pinku
Kimono Houmongi Drawing by hand Yuzen author Mr. Norihito Sakai' Sakurazensen Pinku
Price: 1,188,000 yen

 
  next page >>