Top Page  >   Our Producets  >  For the gem inherited the skill of living national treasure even in summer, Hokusai


For the gem inherited the skill of living national treasure even in summer, Hokusai

 

Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata usucha-chi ni kahei
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata usucha-chi ni kahei
Price: 216,000 yen

 
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata konji ni tsutsumi to uchiwa
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata konji ni tsutsumi to uchiwa
Price: 216,000 yen

 
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata nōkon-chi ni aoi hana
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata nōkon-chi ni aoi hana
Price: 216,000 yen

 
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata nōkon-chi ni aoi hana
Natsu no kimono ningen kokuhō no waza o uketsugu ippin sankatsu no yukata 4-mai-gata nōkon-chi ni aoi hana
Price: 216,000 yen

 
The gem inherited the skill of living national treasure even in summer and 3-yukata Katsushika Hokusai hyakumonogatari rocks, White Navy Blue
The gem inherited the skill of living national treasure even in summer and 3-yukata Katsushika Hokusai hyakumonogatari rocks, White Navy Blue
Price: 75,600 yen

 
Gem inherited the skill of living national treasure even in summer and 3-luxury yukata men Katsushika Kita Shinsaibashi Lantern haunted dark blue and Brown
Gem inherited the skill of living national treasure even in summer and 3-luxury yukata men Katsushika Kita Shinsaibashi Lantern haunted dark blue and Brown
Price: 108,000 yen